BANK ŻYWNOŚCI W ELBLĄGU /

PROJEKT I WYKONANIE

Misją Banku Żywności z Elblągu jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie pomocą żywnościową najbardziej potrzebujących, a także budowanie postaw solidarności społecznej. Mamy nadzieję, że dzięki nowej stronie wykonanej i zaprojektowanej przez nas, Bank pozyska nowych partnerów. Ty również możesz pomóc.

www.bankzwynosci-elblag.pl