ETAPYPRACY /

SPRAWDŹ JAK DZIAŁAMY

Etapy pracy - spotkanie z klientemSpotkanie z klientem

Ozdobnik

Analiza zadaniaEtapy pracy - analiza zadania

Ozdobnik

Etapy pracy - strategiaStrategia

Ozdobnik

Faza produkcyjnaEtapy pracy - faza prodykcyjna

Ozdobnik

Etapy pracy - strategiaZmiany

Ozdobnik

AkceptacjaEtapy pracy - akceptacja